HEM/Index Kondomkungen

HEM  |   Beställ Profilkondomer  -   Folietryck NY  -   Kondombok  |   Kondomerna  |   Rabatt  |   Referenser  |   Återförsäljare (ÅF)

Rabatt

Som en extra alternativ till dig som vill komma undan ännu billigare finns ett alternativ. Genom att sälja en del av produktens yta tillbaka till oss kan du spara en hel del pengar. Vi ger upp till 30% i rabatt.

Vi har illustrerat detta i ett exempel till höger. Om du t ex valt att sälja baksidan till oss kommer vi där att placera en reklamtext eller logo. Det skulle kunna vara en text som t ex Köp kondomer online hos Kondomkungen eller Du kan också sprida ditt budskap via Profilkondomer - för 2.49 kr per styck!. Det kommer uteslutande handla om marknadsföring av våra tjänster.

Vårt rabattalternativ är framförallt för mindre föreningar, som t ex kårföreningar på högskolor, vilka ofta har en smalare budget.

Observera att det bara är Profilkondomer av våra produkter som går att få rabatterade på det här sättet.

Tryckserier, exempel
I illustrationen ovan visas vilka ytor ni kan sälja tillbaka till oss för att få rabatt på produkten.